A Safwa törzs: nyitás az evangélium felé

Meglepődve tapasztaljuk, hogy a Pro Afrika programon keresztül nemcsak egyéni szinten történő átalakulások mennek végbe egyes gyermekek vagy családok életében, hanem képes megváltozni egy egész falu vagy törzs.

2012-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy meglátogassunk Tanzániában egy törzset, amely még nem fogadta el a keresztyén hitet, de úgy tűnik, hogy nyitott az evangélium meghallgatására- ez a Safwa törzs. Ezek a pogány, animista vallású emberek nomád életvitelt folytatnak a hegyekben, nincs ivóvizük és villanyáramuk, a gyermekek pedig nem járnak iskolába, mert a legközelebbi iskolával rendelkező településhez vezető út is sok veszélyt rejt a vadállatok miatt, amelyek szabadon élnek, járnak az egész vidéken.

Egy hívő testvér révén kerültünk kapcsolatba ezzel a törzzsel, aki ismerve lelki és anyagi helyzetüket jelezte a szükséget közös barátunknak, Mpeli Mwaisumbe lelkipásztornak. Ennek köszönhetően már majdnem egy éve segítünk húsz gyermeket a törzs tagjai közül, élelmet, ruhát és más szükséges dolgokat biztosítva nekik. Ennek a kezdeti együttműködésnek a folyamán megtapasztaltuk azt a különleges vendégszeretetet, amellyel a törzs főnöke és többi vezetője fogadott minket. Úgy döntöttek, hogy egy darab földet is felajánlanak, amelyen iskolát és egy árvaházat lehetne építeni. Azóta Isten az elküldött adományok által lehetővé tette az épület felhúzását, és 2014 tavaszán részt vettünk az iskola ünnepélyes megnyitóján, ami keresztyén légkörben folyt: felolvastunk a Bibliából, és imádkoztunk. A törzsfőnök meghívott, hogy töltsünk egy hetet a törzs tagjai körében, és kunyhóról kunyhóra járva mutassuk be az evangéliumot, mert nagyon érdeklődnek iránta az emberek.